Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia budovy v KE

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – Rekonštrukcia budovy úradu, Ipeľská ul., Košice – stavebné práce

Súťažné podklady, výkazy, výmer

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020