Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Laboratórne vybavenie

Nadlimitná zákazka „Laboratórne vybavenie“ – vyhlásená verejným obstarávateľom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2015 pod zn. 13280 – MST zo dňa 29.06.2015 (Vestník EÚ č. 2015/S 122-222496 zo dňa 27.06.2015).
Prílohy súťažných podkladov:

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku – Laboratórne vybavenie
Prístrojové vybavenie pre SLaPA pracoviská
Laboratórny nábytok a vybavenie
Zdravotnícka technológia – ÚDZS – pracovisko SLaPA, ul. Ipeľská, Košice

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020