Pečiatky – odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené podozrenie zo zneužitia pečiatky:

MUDr. Janka Michalková, všeobecný lekár pre dospelých, VITAMEDICAL, s. r. o., Fedinova 9, 851 01 Bratislava, kód poskytovateľa: P65618820201, kód lekára: A51885020, poradové číslo: 1.

Nahlásené dňa 07.09.2020.

MUDr. Zuzana Dolinská, radiačný onkológ, NOÚ Bratislava, kód poskytovateľa: P38561043203, kód lekára: A99878043.

Nahlásené dňa 10.07.2020.
MUDr. Jana Vránová, psychiater – psychoterapeut, NZZ, psychiatrická ambulancia, Americké nám. 3, 811 08 Bratislava, kód poskytovateľa: P74340005201, kód lekára: A53177005.

Nahlásené dňa 23.06.2020.

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

MUDr. Rastislav Štefanko, sekundárny lekár, FNsP J. A. Reimana Prešov, kód poskytovateľa: N33067009102, kód lekára: A34995801.

K strate pečiatky došlo dňa 12.10.2020.
MUDr. Jarmila Hudáková, plastická chirurgia, Cumulus, s. r. o., Rastislavova 45, Košice, kód poskytovateľa: P77395038201, kód lekára: A53907038.

Strata pečiatky nahlásená dňa 25.09.2020.
MUDr. Jana Múdra, neurológ, Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017004802, kód lekára: A53023004, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne nezistenej dobe od roku 2018 po deň nahlásenia straty na polícii, t. j. 09.09.2020.
MUDr. Božena Nováková, gastroenterológ, I. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017048203, kód lekára: A55782048, poradové číslo: 1.
MUDr. Božena Nováková, lekár vnútorného lekárstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A55782001, poradové číslo: 1.

K strate pečiatok prišlo v presne nezistenej dobe od roku 2016 po deň nahláseniastraty na polícii, t. j. 29.07.2020.

MUDr. Tomáš Tkačivský, Anesteziológia a intenzívna medicína, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, kód poskytovateľa: P66051025101, kód lekára: A56081025, poradové číslo: 2.

K strate pečiatky prišlo v bližšie neurčenom čase. Strata úradu nahlásená 31.08.2020.

MUDr. Jozef Hojda, gynekológ a pôrodník, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017009220, kód lekára: A56676009, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v čase medzi 28.07.2020 a 29.07.2020.

MUDr. Ivana Striežová, kardiológ, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica, kód poskytovateľa: P35968049204, kód lekára: A47884049, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v bližšie neurčenom čase po 31.01.2020. Strata úradu nahlásená 03.08.2020.

MUDr. Július Horňák, zástupca primára, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Snina, s. r. o., kód poskytovateľa: N80847009101, kód lekára: A59528009, poradové číslo: 2.

Strata pečiatky nahlásená dňa 28.07.2020.

MUDr. Ľubomíra Nemčíková, neurológ, NOÚ, Bratislava, kód poskytovateľa: P38561004201, kód lekára: A64600004.

K strate pečiatky došlo dňa 07.07.2020.

MUDr. Ľuboš Murcko, ortopéd, Nemocnica Poprad, a. s. kód poskytovateľa: N22001011101, kód lekára: A50032011.

K strate pečiatky došlo dňa 06.07.2020.

MUDr. Ľubica Segešová, pediater, Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, kód poskytovateľa: P59688007201, kód lekára: A63807007, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 01.07.2020.

MUDr. Juraj Leško, PhD., neurochirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A48021037, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 01.07.2020.

MUDr. Pavel Herman, gynekológ, NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., kód poskytovateľa: P66599009203, kód lekára: A81521009.

K strate pečiatky došlo dňa 18.06.2020.

RNDr. Tibor Zonnenschein, farmaceut, Lekáreň  sv. Alžbety, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava, kód: P31660301, poradové číslo: 006.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 19.06.2020.

MUDr. Peter Olejník, pediatrický kardiológ, NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Bratislava, kód poskytovateľa: P70249155202, kód lekára: A36540155. 

Strata pečiatky bola nahlásená 08.06.2020.

MUDR. Miroslav Rybár, všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Staré Grunty 34, 841 04 Bratislava, kód poskytovateľa: P082719020201, kód lekára: A58730020.
MUDR. Miroslav Rybár, člen tímu PZS FALCK Healthcare, a. s., kód lekára: A58730020.
MUDR. Miroslav Rybár, všeobecný lekár pre dospelých, Rymi, s. r. o.,
 kód lekára: A58730020.

K odcudzeniu pečiatok došlo dňa 30.05.2020.

MUDr. Valéria Vasiľovávšeobecný lekár pre dospelých, Cottbuská 13, Košice, kód lekára: A93261020.

K strate pečiatky došlo dňa 21.05.2020.

MUDr. Mária Podhorská, všeobecný lekár pre deti a dorast, PEDAMB, s. r. o., Tr. SNP č. 1, Košice, kód poskytovateľa: P81399008201, kód lekára: A68300008.

Strata pečiatky bola nahlásená 23.4.2020.

MUDr. Ladislav Kukolík, primár OAIM, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód poskytovateľa: P83216025101, kód lekára: A62028025, poradové číslo: 2.

Strata pečiatky bola nahlásená 17.03.2020.

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018802, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.
MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018209, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

Strata pečiatok bola nahlásená 05.03.2020.

MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, chirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A51279018.

Strata pečiatky bola nahlásená 24.02.2020.
MUDr. Denisa Kmecová, rádiológ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A38858023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
MUDr. Marta Bavoľárová, lekár vnútorného lekárstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A91357001, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
MUDr. Viktor Jabur, plastický chirurg, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017038204, kód lekára: A951 23038, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.

MUDr. Lenka Schubertová, stomatológ, PL Dent, s. r. o., Babuškova 2, Bratislava, kód poskytovateľa: P80101016201, kód lekára: B94779016.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26.01.2020.

MUDr. Janka Predajňová, otorinolaryngológ, Premedic, s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia, Rajecká 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P98410014201, kód lekára: A53362014, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2020.


Archív

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 30. novembra 2020