Pobočka Trnava

PhDr. Eva Somogyiová, MPH
riaditeľka

Trojičné námestie 10
917 01 Trnava

telefón: +421 33 2852 611
fax: +421 33 2852 600
e-mail: tt-udzs@udzs-sk.sk
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 33 2852 623, 28, 29, 31, 32
Kódy zdravotníckych pracovníkov a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 33 2852 633
Ekonomika, správa majetku a služieb: +421 33 2852 614, 11
Právne služby: +421 33 2852 612

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 13. novembra 2020