Pobočka Nitra

JUDr. Ing. Zuzana Lukáčová
riaditeľka

Coboriho č. 2
949 01 Nitra

telefón: +421 37 2852 611
fax: +421 37 2852 600 
e-mail: nr-udzs@udzs-sk.sk
   
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 37 2852 628, 29, 30, 31 
Kódy zdravotníckych pracovníkov a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 37 2852 619 
Ekonomika, správa majetku, služby: +421 37 2852 613 
Právne služby: +421 37 2852 624 

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020