Pobočka Košice

JUDr. Anna Jurčišinová, PhD.
riaditeľka

Ipeľská 1
P.
O.BOX 014
043 74 Košice

telefón: +421 55 2852 611
fax: +421 55 2852 600
e-mail: ke-udzs@udzs-sk.sk
   
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou: +421 55 2852 628
Kódy zdravotníckych pracovníkov a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: +421 55 2852 627
Ekonomika, správa majetku, služby: +421 55 2852 613
Právne služby: +421 55 2852 612

Informácie pobočky:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020