Formuláre, vzory tlačív

Formuláre, tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie informácie (pdf, 337 kB) – zákon č. 211/2000 Z. z.

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti (pdf, 905 kB)

Podnet občana – postup zdravotnej poisťovne (pdf, 346 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pdf, 2,14 MB)

Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 602 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnych služieb (pdf, 754 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (pdf, 670 kB)

Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu poskytovateľa (pdf, 1,10 MB)

Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 2,2 MB)

Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu poskytovateľa (pdf, 585 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 600 kB)

Žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 619 kB)

Nahlásenie zmien ku kódu poskytovateľa (pdf, 548 kB)

Nahlásenie zmien ku kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 2,1 MB)

Oznámenie o odmietnutí pitvy (pdf, 341 kB)

Oznámenie o odmietnutí pitvy – formulár pre zákonného zástupcu (pdf, 348 kB)

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 598 kB) – SLaPA Laboratórium Toxikologicko-Chemickej Analýzy, Akreditované pracovisko Antolská 11, Bratislava 

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 480 kB) – ostatné pracoviská SLaPA úradu

Správa o prehliadke mŕtveho tela (pdf, 1,99 MB)  (docx, 40,1 kB)  (odt, 10,6 kB) 

Potvrdenie o preprave mŕtveho tela (pdf, 1,94 MB)  (docx, 20 kB)  (odt, 6,74 kB) 

Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 1,89 MB)  (docx, 20 kB)  (odt, 9 kB)

Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac (pdf, 3,55 MB)  (docx, 21 kB)  (odt, 17,8 kB)

Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho tela (pdf, 3,54 MB)  (docx, 22,1 kB)  (odt, 14,3 kB) 

Tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí" a súvisiace metodické usmernenie nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí;  www.statistics.sk.

Sťažnosť pre fyzické osoby (pdf, 344 kB)

Sťažnosť pre právnické osoby (pdf, 346 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020