Metodické usmernenia

vydané a novelizované v roku 2020

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/5/2013 (pdf, 559 kB)
Prílohy k MU 5/5/2013: č. 1-19 (pdf, 1,77 MB)

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG – MU 2/2/2019 (pdf, 513 kB)
Príloha k MU 2/2/2019: č. 1 (F-509, pdf, 667 kB)

Zúčtovanie a vykazovanie extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 1/2020 (pdf, 291 kB) 
Príloha k MU 1/2020: č. 1 (F-485, pdf, 398 kB)

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/5/2014 (pdf, 337 kB)
Prílohy k MU 10/5/2014: č. 1 (F-199/8, pdf, 1,86 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)


vydané a novelizované v rokoch 2005 – 2019

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG  MU 2/1/2019 (pdf, 496 kB)

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – MU 3/2019 (pdf, 633 kB)
Prílohy k MU 3/2019:

č. 1  (F-264/3, pdf, 670 kB), č. 2 (F-285/3, pdf, 585 kB), č. 3 (F-301/3, pdf, 2,2 MB), č. 4 (F-263/2, pdf, 418 kB), č. 5 (F-273/2, pdf, 419 kB), č. 6 (F-274/2, pdf, 416 kB), č. 7 (F-276/5, pdf, 2,14 MB), č. 8 (F-277/2, pdf, 418 kB), č. 9 (F-278/2, pdf, 415 kB), č. 10 (F-279/2, pdf, 420 kB), č. 11 (F-280/2, pdf, 413 kB), č. 12 (F-281/1, pdf, 328 kB), č. 13 (F-282/1, pdf, 441 kB), č. 14 (F-283/3, xlsx, 51 kB), č. 15 (F-284/3, pdf, 602 kB), č. 16 (F-287/3, xlsx, 120 kB), č. 17 (F-302/3, pdf, 1,10 MB), č. 18 (F-304/2, pdf, 416 kB), č. 19 (F-305/2, pdf, 418 kB), č. 20 (F-306/3, pdf, 754 kB), č. 21 (F-307/2, pdf, 390 kB), č. 22 (F-346/1, pdf, 389 kB), č. 23 (F-347/1, pdf, 390 kB), č. 24 (F-348/1, pdf, 389 kB/, č. 25 (F-349/1, pdf, 390 kB), č. 26 (F-350/1, pdf, 388 kB), č. 27 (F-351/1, pdf, 385 kB), č. 28 (F-453/1, pdf, 600 kB), č. 29 (F-454/1, pdf, 619 kB), č. 30 (F-473/1, pdf, 2,1 MB), č. 31 (F-474/1, pdf, 548 kB)

Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou – MU 1/2019 (pdf, 478 kB)
Prílohy k MU 1/2019: č. 1 (F-377/2, pdf, 459 kB)/, č. 2 (F-378/2, pdf, 1,71 MB)

Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam – MU 6/2018 (pdf, 343 kB)
Prílohy k MU 6/2018: č. 1 (F-453, pdf, 365 kB)č. 2 (F-454, pdf, 279 kB)

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej výmene EESSI – MU 4/2018 (pdf, 417 kB)
Prílohy k MU 4/2018: č. 1-15 (pdf, 1,78 MB), č. 16-23 (pdf, 998 kB)č. 24-36 (pdf, 1,20 MB)

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení – MU 3/2018 (pdf, 444 kB)
Prílohy k MU 3/2018: č. 1 (pdf, 558 kB)č. 2 (pdf, 595 kB)č. 3 (pdf, 446 kB)č. 4 (pdf, 536 kB)č. 5 (pdf, 676 kB)č. 6 (pdf, 194 kB)č. 7 (pdf, 605 kB)č. 8 (pdf, 493 kB)č. 9 (pdf, 474 kB)č. 10 (pdf, 565 kB)č. 11 (pdf, 440 kB)č. 12 (pdf, 405 kB)č. 13 (pdf, 568 kB)č. 14 (pdf, 279 kB)č. 15 (pdf, 673 kB)

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení – MU 2/2018 (pdf, 241 kB)
Prílohy k MU 2/2018: č. 1 (pdf, 387 kB)č. 2 (pdf, 207 kB)č. 3 (pdf, 246 kB)č. 4 (pdf, 229 kB)č. 5 (pdf, 383 kB)č. 6 (pdf, 213 kB)č. 7 (pdf, 108 kB)č. 8 (pdf, 191 kB)č. 9 (pdf, 293 kB)č. 10 (pdf, 257 kB)č. 11 (pdf, 207 kB)č. 12 (pdf, 200 kB)č. 13 (pdf, 180 kB)č. 14 (pdf, 243 kB)č. 15 (pdf, 264 kB), č. 16 (pdf, 227 kB), č. 17 (pdf, 149 kB), č. 18 (pdf, 281 kB)

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/4/2018 (pdf, 482 kB)
Prílohy k MU 1/4/2018: č. 1 (F-033, pdf, 1,99 MB), č. 2 (F-072, pdf, 1,94 MB), č. 3 (F-443, pdf, 3,55 MB), č. 4 (F-266, pdf, 3,54 MB), č. 5 (F-484/1, pdf, 1,89 MB), č. 6 (pdf, 281 kB)

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 4/2016 (pdf, 200 kB)

O pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/1/2016 (pdf, 444 kB)

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné – MU 2/2016 (pdf, 150 kB)

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti – MU 1/2016 (pdf, 323 kB)
Prílohy k MU 1/2016 (xlsx, 147 kB)

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/1/2015 (pdf, 227 kB)
Prílohy k MU 10/1/2015: č. 1 (F-405-2, pdf, 501 kB), č. 2 (F-406-2, pdf, 397 kB)č. 3 (F-407-2, pdf, 368 kB)

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 8/1/2015 (pdf, 168 kB)
Prílohy k MU 8/1/2015: č. 1 (F-390-1, pdf, 169 kB), č. 2 (F-391-1, pdf, 178 kB), č. 3 (F-392-1, pdf, 164 kB), č. 4 (F-393-1, pdf, 175 kB), č. 5 (F-394-1, 221 kB), č. 6 (F-395-1, pdf, 123 kB)

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 7/1/2015 (pdf, 257 kB)
Prílohy k MU 7/1/2015: č. 1 (F-382-2, pdf, 240 kB)č. 2 (F-383-1, pdf, 559 kB), č. 3 (F-384-1, pdf, 472 kB), č. 4 (F-385, pdf, 137 kB), č. 5 (F-386, pdf, 169 kB), č. 6 (F-387, pdf, 245 kB), č. 7 (F-388-1, pdf, 231 kB), č. 8 (F-389, pdf, 162 kB), č. 9 (F-439, pdf, 299 kB), č. 10 (F-445-1, pdf, 414 kB), č. 11 (F-446-1, pdf, 366 kB)

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/5/2015 (pdf, 297 kB) 
Prílohy k MU 5/5/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-3, pdf, 351 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-6, pdf, 803 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 2/1/2015 (pdf, 174 kB)
Prílohy k MU 2/1/2015:
č. 1 (F-339-1, pdf, 287 kB/, č. 2 (F-340-1, pdf, 298 kB), č. 3 (F-341-3, pdf, 282 kB), č. 4 (F-342-1, pdf, 296 kB), č. 5 (F-343-3, pdf, 797 kB), č. 6 (F-344, pdf, 222 kB), č. 7 (F-345-6, pdf, 742 kB)

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 1/1/2015 (pdf, 53,6 kB)
Príloha k MU 1/1/2015: Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu (F-336, pdf, 216 kB)

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/3/2014 (pdf, 174 kB)
Prílohy k MU 16/3/2014: č. 1 (F-432, pdf, 172 kB)č. 2 (F-433, pdf, 165 kB)č. 3 (F-434, pdf, 174 kB)č. 4 (F-435, 175 kB), č. 5 (F-436, pdf, 147 kB)č. 6 (F-437-1, pdf, 148 kB)č. 7 (F-438, pdf, 120 kB)

Postup zdravotných poisťovní SR pri prechode na el. výmenu dát – MU 15/2014 (pdf, 182 kB)
Prílohy k MU 15/2014:
č. 1 – vzory prenosných dokumentov: S1 SK (
pdf, 267 kB)S2 SK (pdf, 151 kB)S3 SK (pdf, 143 kB)DA1 SK (pdf, 561 kB)
č. 2 (pdf, 356 kB)

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 14/1/2014 (pdf, 698 kB)
Prílohy k MU 14/2014: č. 1-3 a č. 5-8 (pdf, 759 kB)č. 4 (pdf, 544 kB)

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/7/2014 (pdf, 1,28 MB)

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 – MU 11/1/2014 (pdf, 557 kB)

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/4/2014 (pdf, 338 kB)
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 (F-199/7, pdf, 1,79 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)

Plnenie záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv – MU 8/1/2014 (pdf, 244 kB)

Vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – MU 7/2014 (pdf, 236 kB)
Prílohy k MU 7/2014: č. 1 (pdf, 219 kB), č. 2 (pdf, 243 kB), č. 3 (pdf, 318 kB), č. 4 (pdf, 234 kB), č. 5 (pdf, 245 kB), č. 6 (pdf, 321 kB), č. 7 (pdf, 313 kB), č. 8 (pdf, 248 kB), č. 9 (pdf, 252 kB), č. 10 (pdf, 221 kB), č. 11 (pdf, 205 kB), č. 12 (pdf, 145 kB), č. 13 (pdf, 205 kB)č. 14 (pdf, 246 kB), č. 15 (pdf, 183 kB)

Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa – MU 5/2014 (pdf, 232 kB)

Spätný prevod poistného kmeňa – MU 4/2014 (pdf, 170 kB)

Zavádzanie systémov hlásení chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti – MU 3/2014 (pdf, 175 kB)
Prílohy k MU 3/2014: č. 1 (F-159, pdf, 214 kB)č. 2 (F-160, pdf, 252 kB)č. 3 (F-161, pdf, 192 kB)

Refundácia podľa nariadení EHS č. 1408/71 a č. 574/72 – MU 2/2014 (pdf, 355 kB)

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/4/2013 (pdf, 573 kB)
Prílohy k MU 5/4/2013: č. 1-19 (pdf, 1,53 MB)

Dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu – MU 1/1/2013 (pdf, 797 kB)

Preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou poisťovňou – MU 3/2/2011 (pdf, 182 kB)
Prílohy k MU 3/2/2011: č. 1 (pdf, 216 kB), č. 2 (pdf, 161 kB)

Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – MU 4/1/2007 (pdf, 368 kB)
Príloha k MU 4/1/2007 – F-465 (pdf, 317 kB)

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne – MU 3/3/2007 (pdf, 164 kB)

Bezvýznamové identifikačné čísla v procese verejného zdravotného poistenia – MU 5/2/2006 (pdf, 350 kB)

Štandardný postup pri výkone pitvy – MU 25/1/2005 (pdf, 186 kB)

Metodické usmernenia úradu – ARCHÍV

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 27. novembra 2020