Metodické usmernenia

Metodické usmernenia úradu po skončení ich platnosti:

rok 2019

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG  MU 2/2019

rok 2018

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/3/2018
Prílohy k MU 1/3/2018: č. 1 /F-033/, č. 2 /F-072/, č. 3 /F-443/, č. 4 /F-266/, č. 5 /F-056-3/,  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2/2018
Prílohy k MU 1/2/2018: č. 1 /F-033/, č. 2 /F-072/, č. 3 /F-443/, č. 4 /F-266/, č. 5 /F-056-3/,  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/1/2018
Prílohy k MU 1/1/2018: č. 1 /F-033/, č. 2 /F-072/, č. 3 /F-443/, č. 4 /F-266/, č. 5 /F-056-3/,  č. 6 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2018
Prílohy k MU 1/2018: č. 1 /F-033/, č. 2 /F-072/, č. 3 /F-443/, č. 4 /F-267/, č. 5 /F-266/, č. 6 /F-056-3/,  č. 7 – Rajonizácia pre vykonávanie pitiev

rok 2016

O pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/2016

rok 2015

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/2015
Prílohy k MU 10/2015:
č. 1 /F-405-1/, č. 2 /F-406-1/, č. 3 /F-407-1/

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 8/2015
Prílohy k MU 8/2015: č. 1 /F-390-1/, č. 2 /F-391-1/, č. 3 /F-392/, č. 4 /F-393/, č. 5 /F-394/, č. 6 /F-395/

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 7/2015
Prílohy k MU 7/2015: č. 1 /F-382-1/, č. 2 /F-383/, č. 3 /F-384/, č. 4 /F-385/, č. 5 /F-386/, č. 6 /F-387/, č. 7 /F-388/, č. 8 /F-389/

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 6/1/2015 
Prílohy k MU 6/1/2015: č. 1 /F-376/, č. 2 /F-377-1/, č. 3 /F-378-1/, č. 4 /F-379/, č. 5 /F-380/

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 6/2015 
Prílohy k MU 6/2015: č. 1 /F-376/, č. 2 /F-377-1/, č. 3 /F-378-1/, č. 4 /F-379/, č. 5 /F-380/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/4/2015  
Prílohy k MU 5/4/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-3/, č. 3 /F-371-3/, č. 4 /F-372-3/, č. 5 /F-373-2/, č. 6 /F-374-2/, č. 7 /F-375-5/, č. 8 /F-396-2/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/3/2015  
Prílohy k MU 5/3/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-3/, č. 3 /F-371-3/, č. 4 /F-372-3/, č. 5 /F-373-2/, č. 6 /F-374-2/, č. 7 /F-375-4/, č. 8 /F-396-2/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/2/2015  
Prílohy k MU 5/2/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-2/, č. 3 /F-371-2/, č. 4 /F-372-2/, č. 5 /F-373-1/, č. 6 /F-374-1/, č. 7 /F-375-3/, č. 8 /F-396-1/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/1/2015  
Prílohy k MU 5/1/2015: č. 1 /F-369-1/, č. 2 /F-370-2/, č. 3 /F-371-2/, č. 4 /F-372-2/, č. 5 /F-373-1/, č. 6 /F-374-1/, č. 7 /F-375-2/, č. 8 /F-396-1/

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/2015 
Prílohy k MU 5/2015:
č. 1 /F-369/, č. 2 /F-370-1/, č. 3 /F-371-1/, č. 4 /F-372-1/, č. 5 /F-373-1/, č. 6 /F-374-1/, č. 7 /F-375-1/, č. 8 /F-396/ 

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 2/2015
Prílohy k MU 2/2015:
č. 1 /F-339/, č. 2 /F-340/, č. 3 /F-341/, č. 4 /F-342/, č. 5 /F-343/, č. 6 /F-344/, č. 7 /F-345/

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 1/2015
Príloha k MU 1/2015: Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu /F-336/

rok 2014

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/2/2014 
Prílohy k MU 16/2/2014: č. 1 /F-432/, č. 2 /F-433/, č. 3 /F-434/, č. 4 /F-435/, č. 5 /F-436/, č. 6 /F-437/, č. 7 /F-438/

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/1/2014 

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 16/2014 

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 14/2014
Prílohy k MU 14/2014: č. 1-3, č. 5-8č. 4

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – MU 13/2014 (pdf, 314 kB)
Prílohy k MU 13/2014:
č. 1 /F-275/, č. 2 /F-281/, č. 3 /F-282/, č. 4 /F-277-1/, č. 5 /F-307-1/, č. 6 /F-278-1/, č. 7 /F-279-1/, č. 8 /F-304-1/, č. 9 /F-263-1/, č. 10 /F-280-1/, č. 11 /F-283/, č. 12 /F-287/, č. 13 /F-273-1/, č. 14 /F-305-1/, č. 15 /F-274-1/, č. 16 /F-301-1/, č. 17 /F-300-1/, č. 18 /F-276-1/, č. 19 /F-306-1/, č. 20 /F-264-1/, č. 21 /F-284-1/, č. 22 /F-302-1/, č. 23 /F-303-1/, č. 24 /F-285-1/

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/6/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/5/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/4/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni – MU 12/3/2014 
XSD schéma dávky 601

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/2/2014 

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/1/2014

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 12/2014

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 – MU 11/2014

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/3/2014 
Prílohy k MU 10/3/2014: č. 1 /F-199-6/, č. 2 /F-200-7/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2/2014 – OPRAVA
Prílohy k MU 10/2/2014: č. 1 /F-199-5/, č. 2 /F-200-6/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2/2014 
Prílohy k MU 10/2/2014: č. 1 /F-199-5/, č. 2 /F-200-6/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/1/2014 
Prílohy k MU 10/1/2014: č. 1 /F-197-1/, č. 2 /F-198-4/, č. 3 /F-199-4/, č. 4 /F-200-5/, č. 5 /309-1/

Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG – MU 10/2014
Prílohy k MU 10/2014: č. 1 /F-197/, č. 2 /F-198-1/, č. 3 /F-199-2/, č. 4 /F-200-2/

Plnenie záväzkov štátu v oblasti zdravotníctva z medzinárodných zmlúv – MU 8/2014

Forma a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie – MU 6/2014

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/1/2014
Prílohy k MU 1/1/2014: č. 1 Rajonizácia pre vykonávanie pitiev na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskáchč. 2 /F-033/, č. 3 /F-072/

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela – MU 1/2014
Príloha č. 1 k MU 1/2014 – rajonizácia pre vykonávanie pitiev
Správa o prehliadke mŕtveho /F-033/
Potvrdenie o preprave mŕtveho /F-072/

rok 2013

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 6/2013 

Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/3/2013
Prílohy k MU 5/3/2013: č. 1-19

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/2/2013
Prílohy k MU 5/2/2013: č. 1-17

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/1/2013
Prílohy k MU 5/1/2013: č. 1-17

Refundácia nákladov na vecné dávky podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 5/2013
Prílohy č. 1-16

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov – MU 4/2013

Odber tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 3/2013

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 2/1/2013

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 2/2013

Dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu – MU 1/2013

rok 2012

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – MU 4/2/2012
Príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14

Vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení MU 4/1/2012
Príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 3/2/2012

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti MU 3/1/2012

Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu – MU 2/2012

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania – MU 1/1/2012 

Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania – MU 1/2012

rok 2011

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 – MU 11/2014

Náležitosti harmonogramu prevodu poistného kmeňa – MU 7/2011

Spätný prevod poistného kmeňa – MU 6/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/5/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/4/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/3/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/2/2011

Poskytovanie údajov od externých subjektov – MU 5/1/2011

Forma a náležitosti preukazu poistenca – MU 4/2011

Preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou poisťovňou – MU 3/1/2011

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov ZP v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti – MU 2/1/2011 
Prílohy k MU 2/1/2011

Spätné vymáhanie poistných príspevkov podľa nariadení EP č. 987/2009 – MU 1/2011

rok 2010

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 – MU 2/7/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9, č. 4

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 – MU 2/6/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9
Príloha č. 4

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 – MU 2/5/2010
Prílohy č. 1-3, č. 5-9
Príloha č. 4

Manuál koordinácie vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) – MU 2/4/2010
Príloha č. 4

Postup zdravotných poisťovní v SR počas prechodného obdobia na elektronickú výmenu dát – MU 1/4/2010

Postup zdravotných poisťovní SR pri prechode na el. výmenu dát – MU 1/3/2010
Príloha č. 1 – Vzory prenosných dokumentov: A1, S1, S2, S3, DA1
Príloha č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7

rok 2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/7/2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/6/2009

Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni – MU 3/5/2009

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa na VZP – MU 3/4/2009

Plnenie záväzkov štátu v zdravotníctve z medzinárodných zmlúv – MU 2/2009

Evidencia a hlásenie uložených a prijatých opatrení – MU 1/2009

rok 2008

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/9/2008 

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/8/2008

Spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou – MU 4/7/2008

Oznamovanie nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi – MU 4/6/2008

Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – MU 3/7/2008

Pečiatky lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – MU 2/2008

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného – MU 1/4/2008 

Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru – MU 1/3/2008

rok 2007

Poskytovanie informácií prostredníctvom portálu úradu – MU 4/2007

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne – MU 3/2/2007

Výmena údajov z účtu poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne – MU 3/1/2007

Manuál pre koordináciu dávok podľa nariadení Rady EHS – MU 2/3/2007

rok 2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/7/2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou – MU 10/6/2006

Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisovMU 10/5/2006

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 9/8/2006

Elektronické spracovanie a vykazovanie výkonov – MU 9/7/2006

Elektronické spracovanie a vykazovanie výkonov – MU 9/6/2006

Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok centrálneho registra poistencov – MU 8/2006

Systém hlásení v ústavnej ZS – bezpečnosť pacienta – MU 7/2006
Slovník pojmov k MU 7/2006

Bezvýznamové identifikačné čísla v procese verejného zdravotného poistenia – MU 5/1/2006

Identifikačné čísla osôb vo VZP – MU 5/2006

Poskytovanie údajov zo Sociálnej poisťovne – MU 4/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/6/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/5/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/4/2006

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie – MU 2/3/2006

Prihláška na verejné zdravotné poistenie – MU 2/2/2006

rok 2005

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/3/2005

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/2/2005

Dátové rozhrania oznamovacích povinností ZP voči úradu – MU 24/1/2005

Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia – MU 20/2005

Podávanie návrhov na rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom – MU 17/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/7/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/6/2005

Refundácia formulárov E 125 a E 127- MU 16/5/2005

Vykonávanie obhliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy – MU 9/15/2005

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy – MU 9/14/2005 
Rajonizácia na pitvy k 23.11.2009

Zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti – MU 8/1/2005

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020