ekonomika úradu – archív

     
2010 Rozpočet (pdf, 358 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 291 kB)
Účtovné výkazy (plnenie rozpočtu)
Súvaha 
(pdf, 213 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 165 kB)
Poznámky (pdf, 558 kB)
Výročná správa audítora (pdf, 92,3 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 159 kB)
Správa audítora (pdf, 158 kB)
2009 Rozpočet (pdf, 407 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 549 kB)
Súvaha (mdi, 4,93 kB)
Výročná správa audítora (tif, 94,8 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 155 kB)
Správa audítora (pdf, 21,5 kB)
2008
Rozpočet (pdf, 95,3 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 495 kB)
Súvaha (pdf, 122 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 83,3 kB)
Výročná správa audítora (pdf, 79,5 kB)
Poznámky (pdf, 317 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 151 kB)
Správa audítora (pdf, 158 kB)
2007 Rozpočet (pdf, 80,6 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 363 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 335 kB)
Súvaha (pdf, 196 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 213 kB)
Výročná správa audítora (pdf, 367 kB)
Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 225 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 252 kB)
Súvaha (pdf, 195 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 214 kB)
Správa audítora (pdf, 43,3 kB)
2006 Rozpočet (pdf, 310 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 504 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 620 kB)
Súvaha (pdf, 395 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 180 kB)
Poznámky k závierke (pdf, 147 kB)
Výročná správa audítora (pdf, 626 kB)
Za 1. polrok: 
Správa o hospodárení (pdf, 179 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 236 kB)
Súvaha (pdf, 172 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 180 kB)
Správa audítora (pdf, 271 kB)
2005 Rozpočet (pdf, 618 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 213 kB)
Plnenie rozpočtu (pdf, 510 kB)
Súvaha (pdf, 994 kB)
Výkaz ziskov a strát (pdf, 928 kB)
 

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. októbra 2020