Prístup k zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ

Ponúkame základné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v krajinách Európy. Hoci v rámci EÚ dochádza k previazanosti systémov zdravotnej starostlivosti, každá krajina má svoje špecifiká pri jej poskytovaní. Pravidlá v jednotlivých krajinách:

 

Belgicko Írsko Poľsko
Bulharsko Island Portugalsko
Cyprus Lichtenštajnsko Rakúsko
Česká republika Litva Rumunsko
Dánsko Lotyšsko Slovinsko
Estónsko Luxembursko  Španielsko
Fínsko Maďarsko Švajčiarsko
Francúzsko        Malta Švédsko
Grécko Nemecko Taliansko
Holandsko Nórsko Veľká Británia
Chorvátsko    

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020