Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Holandská karta WHIC – UPOZORNENIE!!!

Holandská zdravotná poisťovňa Promovedum začala vydávať svojim poistencom World Health Insurance Card (ďalej len "WHIC") – preukaz zdravotného poistenia platný celosvetovo. WHIC má hnedú farbu a je obsahovo aj vizuálne porovnateľný s Európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len "EPZP"), čo môže v praxi spôsobovať ich zámenu.

Ak sa v praxi stretnete s WHIC, neplatí vykazovanie a fakturácia ako pri EPZP cez slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Pri poskytnutí potrebných vecných dávok na základe WHIC v dobrej viere, že ide o obdobu EPZP, je potrebné zaslať faktúru (obsahujú informácie o IBAN, SWIFT) s kópiou WHIC priamo na holandskú zdravotnú poisťovňu:

Promovendum
PO Box 362
NL 3300 AJ Dordrecht ,The Netherlands,

ktorá uhradí náklady priamo slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Ak v danom prípade disponuje pacient – poistenec holandskej zdravotnej poisťovne – aj EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP, je možné uplatniť si refundáciu od slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorú si pacient zvolil za svoju inštitúciu v mieste pobytu.

 
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. októbra 2020