Postup pri podaní podnetu

Ak sa osoba domnieva, že jej nebola zdravotná alebo ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá správne, má právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu nad zdravotnou alebo ošetrovateľskou starostlivosťou.

Podnet na prešetrenie sa podáva na pobočke úradu (podľa miesta, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá). Adresu príslušnej pobočky úradu nájdete v časti Kontakty – pracoviská úradu.

Na príslušnú pobočku úradu je potrebné poslať písomný podnet (podpísaný), v ktorom je uvedené meno a adresa podávateľa podnetu, názov zdravotníckeho zariadenia/meno lekára, jeho sídlo, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti, opis problému.

Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu. Úrad na základe podnetu vykoná dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa úrad riadi zákonom č. 581/2004 Z. z. O výsledku dohľadu je podávateľ podnetu písomne informovaný.

Žiadna časovo stanovená lehota na podanie podnetu neexistuje, pričom úrad posudzuje v zmysle zákona poskytnutú zdravotnú starostlivosť a správnosť medicínskych postupov od 01.01.2005.

Zákon nestanovuje úradu lehotu na ukončenie dohľadov. Každý prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Úrad ku každému podnetu pristupuje individuálne a snaží sa ho objektívne prešetriť v čo najkratšom možnom čase.

Podnet občana – správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti (formulár) nájdete v časti Formuláre, tlačivá alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 9. októbra 2020