Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2020

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2020
Skupina12345
ZP
Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky
Choroby obehovej sústavyChoroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyOstatnéSpolu
Január
249394610509
250392226602658
270056056
Ferbruár
2412364600508
250393215302546
270050050
Marec
2413384600511
251379253402914
270050050
Apríl
2413434760532
251395260302999
270049049
Máj
2414474820543
251410267103082
2719049068
Jún
2444485320624
251378269603075
2719059078
Júl
2444485320624
251378269603075
2719059078
August
2447515310629
252365276503132
2717066083
September
2443505510644
253332271403049
2722073095
Október
2433525400625
253341266303007
27220790101
Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2020

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP – Zdravotná poisťovňa (24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku
2019 (pdf, 332 kB)  2018 (pdf, 234 kB)  2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB)  2015 (pdf, 246 kB)  2014 (pdf, 232 kB)


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009(pdf, 199 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 30. novembra 2020