Definičná príručka 3.0

Definičná príručka obsahuje detailný popis každej DRG skupiny vrátane príslušných kódov diagnóz a zdravotných výkonov.

Definičné príručky pre SK-DRG systém sú chránené podľa autorského zákona. Každé využitie presahujúce hranice medzinárodne platných zákonov o autorských právach a podmienkach "Zmluvy o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej republike" medzi Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH a úradom je bez písomného súhlasu úradu neprípustné.

Definičná príručka 3.0

Definičná príručka 3.0_Zväzok 1 (DRG A01A – F98Z)

Definičná príručka 3.0_Zväzok 2 (DRG G01Z – I98Z)

Definičná príručka 3.0_Zväzok 3 (DRG J01Z – P67D)

Definičná príručka 3.0_Zväzok 4 (DRG Q01Z – Z66Z)

Definičná príručka 3.0_Zväzok 5 (Prílohy)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 9. októbra 2020