Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenia

Úrad vydal novelu č. 5 metodického usmernenia 5/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 a novelu č. 2 metodického usmernenia 2/2019 k zúčtovaniu hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

 

Publikované: 25. novembra 2020
Naposledy upravené: 30. novembra 2020
Kategórie
Aktuality

Oznámenie súvisiace s prijímaním prihlášok na VZP v súvislosti s koronavírusom

Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie zverejnené dňa 19.03.2020 na webovom sídle úradu v časti "Oznamy úradu – AKTUALITY" dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 580/2004 Z. z. súvisiacej s COVID 19 strácajú platnosť.

Publikované: 28. mája 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020