Kategórie
Portál podnetov

7 – Posudkoví a revízni lekári

Posudkoví a revízni lekári


Posudkoví lekári

Ak sa Váš podnet týka činnosti posudkového lekára, výšky priznaného invalidného dôchodku, odobratia invalidného dôchodku, výšky nemocenských dávok, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu: socpoist@socpoist.sk

Revízni lekári

Ak nie ste spokojný s činnosťou revízneho lekára, obráťte sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021