Kategórie
Portál podnetov

5 – Služby spojené so zdrav. starostlivosťou

Služby spojené so zdrav. starostlivosťou

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú (§ 13 Zákona č. 576/2004 Z. z.):

  1. poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
  2. poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
  3. spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
  4. štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na účely zdravotného poistenia,
  5. doprava
  6. pobyt sprievodcu osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  7. vypracovanie lekárskeho posudku,
  8. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

V prípade, ak ste neboli spokojný so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021