Kategórie
Portál podnetov

4 – Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Organizačné a materiálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade so stanovenými požiadavkami na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL).

V prípade, ak ste neboli spokojný s počtom zdravotníckych pracovníkov, alebo s materiálno-technickým vybavením v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, ak nie ste spokojný s organizáciou práce v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na vedenie zdravotníckeho zariadenia. Ak zdravotnícke zariadenie neodpovie, alebo nie ste s odpoveďou spokojný, obráťte sa na inštitúciu, ktorá príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Inštitúcie vydávajúce povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva


Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021