Kategórie
Portál podnetov

3 – Správanie zdravotníkov

Správanie zdravotníkov

Zdravotnícki pracovníci sú povinní vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.).

V prípade, že máte výhrady a neboli ste spokojný so správaním a prístupom zdravotníckych pracovníkov, adresujte svoj podnet na komoru príslušných zdravotníckych pracovníkov podľa nižšie uvedeného členenia:

a) Lekár

Slovenská lekárska komora

https://lekom.sk/kontakty/slovenska-lekarska-komora


b) Zubný lekár

Slovenská komora zubných lekárov

https://www.skzl.sk/kontakt

c) Zdravotná sestra

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

https://www.sksapa.sk/kontakt.html

d) Ostatní zdravotnícki pracovníci

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

http://www.sekmtp.sk/kontakt

Slovenská komora fyzioterapeutov

https://komorafyzioterapeutov.sk/kontakt/

Slovenská komora zubných technikov

https://komorafyzioterapeutov.sk/kontakt/

Slovenská komora ortopedických technikov

http://www.skort.sk/kontakt

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

http://www.skizp.sk/kontakty/kontakt-skizp

Slovenská komora psychológov

http://www.komorapsychologov.sk

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

https://www.skzz.sk/kontakt/

Slovenská lekárnická komora

https://www.slek.sk/kontakt

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021