Kategórie
Portál podnetov

2 – Platby v zdrav. zariadeniach

Platby v zdrav. zariadeniach

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ku ktorým patria aj platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, sú oprávnené riešiť inštitúcie, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vydali povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Kto vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

1. Samosprávne kraje

Kontakty na jednotlivé samosprávne kraje nájdete tu

2. Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR:
Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Ak Vaše podanie súvisí s platbami v zdravotníckych zariadeniach, kontaktujte v tejto veci, prosím, priamo inštitúciu, ktorá povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydala.


Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 26. októbra 2021