Kategórie
Nezaraden

Portál podnetov ÚDZS

Vítame Vás na portáli podnetov UDZS – TEST JK.

Aby sme mohli čo najpresnejšie a najrýchlejšie identifikovať Váš podnet podanie a správne Vás navigovať, prosíme Vás o základné informácie týkajúce sa Vášho podnetu.

Chcem podať podnet na:

A. Nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť

B. Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

C. Neetické správanie zdravotníkov

D. Organizačné zabezpečenie

E. Služby spojené s poskytovaním ZS

F. Zdravotná dokumentácia (vedenie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov)

G. Posudkoví a revízni lekári

A. Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť – Podania smerujúce proti PZS

V záujme urýchlenia preskúmavania Vášho podania súčasne odporúčame doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.

Ak sa podanie netýka osoby, ktorá podáva podnet, je potrebné predložiť i písomný súhlas dotknutej osoby na podanie podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci.

Veľkosť prílohy v podnete nesmie presiahnuť napr. 10 MB (?)

Z podnetu musí byť zrejmé:

  • čoho sa podnet týka,
  • čoho sa podávateľ domáha.

[odkaz na Formulár 1 (podanie) – samostatná stránka]

[späť na úvodnú sekciu hore]

B. Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Text sem bude vložený – INTRO.

3a) Neschválenie liekov na výnimku
3b) Neschválenie liečby v cudzine
3c) Liečba v zahraničí
3d) Úhrada ZS poskytnutej v zahraničí

Text sem bude vložený.

[odkaz na stránku VšZP]
[odkaz na stránku ZP Dôvera]
[odkaz na stránku ZP Union ]

3e) Doplatky za lieky, pomôcky, dietetické potraviny
3f) Sťažnosti voči poplatkom, ktoré účtujú poskytovatelia

Text sem bude vložený.

[odkaz na stránku BASK]
[odkaz na stránku BBSK]
[odkaz na stránku TTSK]
[odkaz na stránku TNSK]
[odkaz na stránku ZASK]

3g) Dlžníci na poistnom
[odkaz na Formulár 2]

3h) Neschválenie kúpeľného nároku
[odkaz na Formulár 3]

3i) Ostatné
Kam?

3j) Náhrada škody

[späť na úvodnú sekciu hore]

C. Neetické správanie zdravotníkov

Text sem bude vložený – INTRO.

4a) Lekára
[odkaz na stránku SLK alebo na formulár?]
4b) Zdravotnej sestry
[odkaz na stránku komory sestier alebo na formulár?]
4c) Ostatní zdravotnícki pracovníci
[odkaz na stránky ďalších komôr alebo na formulár?]

[späť na úvodnú sekciu hore]

D. Organizačné zabezpečenie

Text sem bude vložený – INTRO.

5a) Nedostatočné mat.-tech. a personálne zabezpečenie
5b) Odloženie operácie, čakacie doby
5c) Odmietnutie poskytnutia ZS
5d) Manipulácia s odobratým biologickým materiálom
Text sem bude vložený – Vydavatelia povolení.

5e) Hodnotenie kvality
5f) Práceneschopnosť, invalidný dôchodok, nemocenské dávky
Text sem bude vložený.

[odkaz na stránku SP alebo na formulár?]

5g) Organizácia práce
Text sem bude vložený – Zriaďovateľ.

5h) Lekárenská starostlivosť
5i) Dostupnosť ZS
5j) Slobodná voľba lekára
5k) Nedodržanie ordinačných hodín

Text sem bude vložený – VUC.

[odkaz na stránku BASK]
[odkaz na stránku BBSK]
[odkaz na stránku TTSK]
[odkaz na stránku TNSK]
[odkaz na stránku ZASK]

[späť na úvodnú sekciu hore]

E. Služby spojené s poskytovaním ZS

Text sem bude vložený – INTRO.

6a) Doklady, potvrdenia vydané PZS
Text sem bude vložený.

VUC
[odkaz na stránku BASK]
[odkaz na stránku BBSK]
[odkaz na stránku TTSK]
[odkaz na stránku TNSK]
[odkaz na stránku ZASK]

6b) Výpis z účtu poistenca
Text sem bude vložený.

ZP
[odkaz na stránku VšZP]
[odkaz na stránku ZP Dôvera]
[odkaz na stránku ZP Union ]

[späť na úvodnú sekciu hore]

F. Zdravotná dokumentácia (vedenie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov)

Text sem bude vložený – INTRO.

7a) Podnety týkajúce sa vedenia zdravotnej dokumentácie
7b) Podnety týkajúce sa poučenia a informovaného súhlasu pacienta
7d) Neposkytnutie informácií
7e) Zadržiavanie zdravotnej dokumentácie
7f) Žiadosť o podanie informácií, resp. údajov zo zdravotnej dokumentácie
7g) Úschova zdravotnej dokumentácie
7h) Iné

Text sem bude vložený – VUC.
[odkaz na stránku BASK]
[odkaz na stránku BBSK]
[odkaz na stránku TTSK]
[odkaz na stránku TNSK]
[odkaz na stránku ZASK]

[späť na úvodnú sekciu hore]

G. Posudkoví a revízni lekári

Text sem bude vložený – INTRO.

8a) Posudkoví lekári
8b) Revízni lekári
Text sem bude vložený.

ZP
[odkaz na stránku VšZP]
[odkaz na stránku ZP Dôvera]
[odkaz na stránku ZP Union ]

[späť na úvodnú sekciu hore]

Publikované: 6. júla 2021
Naposledy upravené: 8. júla 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *